Registratie, bevestiging en annulering2024-04-04T14:37:11+00:00

Registratie en bevestiging

Wanneer u een Microsoft licentie training wilt bijwonen dan registreert u zich via de Didactive website. U ontvangt automatisch een e-mail waarin staat dat wij uw registratie hebben ontvangen. Uw registratie is een voorlopige registratie. No ontvangst van uw registratie sturen wij u een e-mail net nadere informatie.
Ongeveer twee maanden voor de datum van de training / het evenement laten wij u per e-mail weten of de training / het evenement definitief doorgaat. Dan sturen wij u ook de factuur met 30 dagen tijd om te betalen. Pas na ontvangst van uw betaling is de reservering definitief.
factuur op het adres dat u hebt opgegeven.

Ongeveer twee weken voor de datum van de training sturen wij u een e-mail met daarin alle belangrijke informatie over de training en de locatie, zoals adresgegevens, suggesties voor vervoer, tijden, et cetera.

Er zijn drie tarieven voor de gepubliceerde klassikale en/of digitale trainingen.

Early Bird

Het Early Bird tarief kunt u kiezen wanneer u een (financieel) lager tarief wenst en vroegtijdig wilt registreren om zeker te zijn van een plaats. Deze voordelen komen met voorwaarden: het Early Bird tarief is slechts beschikbaar tot zes weken voorafgaand aan de training, of tot wanneer we maximale capaciteit hebben bereikt (wat eerder plaatsvindt). Daarnaast is er geen mogelijkheid tot annuleren en daarmee dus ook geen terugbetaling van betaalde gelden. Wanneer u de training niet kunt bijwonen mag u een van uw collega’s uw plaats laten innemen zonder extra kosten.

Regulier- en groeps-tarief

Het reguliere tarief is beschikbaar tot twee weken voorafgaand aan een training, of tot wanneer we maximale capaciteit hebben bereikt (wat eerder plaatsvindt). De inschrijving mag worden geannuleerd tegen onderstaande voorwaarden:

  • Volledige terugbetaling wanneer we uw annulering meer dan 6 weken voor de datum aanvang training ontvangen
  • 75% terugbetaling wanneer we uw annulering meer dan 3 weken tot maximaal 6 weken voor de datum aanvang training ontvangen
  • 50% terugbetaling wanneer we uw annulering meer dan 7 dagen tot maximaal 3 weken voor de datum aanvang training ontvangen
  • 25% terugbetaling wanneer we uw annulering meer dan 1 tot maximaal 7 dagen voor de datum aanvang training ontvangen
  • Geen terugbetaling wanneer u annuleert op de dag dat de training aanvangt of wanneer u niet verschijnt

Als alternatief voor annuleren mag u een van uw collega’s uw plaats laten innemen wanneer u zelf verhinderd bent.

Schrijft u twee of meer personen van dezelfde organisatie in dan mag u het gereduceerde groepstarief selecteren. Annulering kan volgens de voorwaarden zoals hierboven weergegeven. Annuleert u ‘zoveel’ deelnemers dat nog één deelnemer overblijft geldt voor die deelnemer automatisch het normale reguliere tarief.