Privacy2022-01-13T10:32:42+00:00

Privacy Voorwaarden

Bij Didactive vinden wij het dataveiligheid en het veilig houden van uw persoonlijke informatie zeer belangrijk. Tegelijk willen wij graag dat u op de hoogte bent van hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en ontsluiten. Wij behandelen de informatie die u verstrekt met volledige vertrouwelijkheid en alle voorzichtigheid. Deze Privacy Voorwaarden beschrijven onze activiteiten in relatie tot de informatie die wij verzamelen via activiteiten die gebonden zijn aan deze Privacy Voorwaarden, inclusief deze website, Didactive SAM portalen en uw zakelijke relatie met Didactive. Door informatie aan ons te verstrekken gaat u akkoord met de voorwaarden zoals deze in deze Privacy Voorwaarden zijn vastgelegd.

Wanneer wij ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘Didactive’ vermelden in deze Privacy Voorwaarden refereren wij aan Didactive als merk van Quexcel B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen, Wormskampweg 6, 7104 DG  Winterswijk-Meddo, Nederland. Raadpleeg alstublieft onze website voor meer informatie.

Laten we starten met uw rechten:

Keuze/Afmelden/Rechten

U heeft de volgende informatiebeschermingsrechten:

 • U heeft het recht zich af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons en namens onze partners;
 • U heeft recht uw persoonlijke informatie in te zien, te laten corrigeren en ons te verzoeken uw persoonlijke informatie te vernietigen;
 • U heeft het recht ons het verwerken van uw persoonlijke informatie te verbieden, ons te vragen verwerking te beperken en/of overdracht van uw persoonlijke informatie te eisen;
 • U heeft ook het recht om vergeten te worden (hoewel elk van de voorgaande rechten vallen onder sommige condities en voorwaarden die bij wet zijn opgelegd);
 • Vergelijkbaar, wanneer wij met uw toestemming uw persoonlijke informatie hebben verzameld en verwerkt heeft u het recht die toestemming op elk willekeurig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft juridisch geen gevolgen voor enige verwerking van uw persoonlijke informatie voordat u uw toestemming introk. Ook heeft het geen effect op het verwerken van uw persoonlijke informatie gebaseerd op juridische grondslagen anders dan uw toestemming;
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit over ons verzamelen en gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie, neem alstublieft contact op met uw lokale autoriteit.

U moet in staat zijn om uw naam en e-mail adres of enige andere benodigde informatie aan ons te verstrekken zodat wij in staat zijn u te kunnen identificeren. Wij reageren op elk verzoek van elk individu om hun privacy beschermingsrechten uit te voeren in overeenstemming met van toepassing zijnde gegevensbescherming wetgeving.

Wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen stuur dan een e-mail naar info@didactive.com met een dergelijk verzoek.

Nu u uw rechten kent, onderstaand een overzicht over hoe wij data verzamelen, opslaan en verwerken:

Informatie die wij kunnen verzamelen

De categorie van berokkenen waarover wij informatie kunnen verzamelen:

 • Medewerkers / -sters en voormalig medewerkers / -sters, inclusief vrijwilligers, vertegenwoordigers, individuele contractanten en tijdelijke medewerkers / -sters;
 • Personen die naar een baan solliciteren;
 • Familieleden, voogden of verwanten van medewerkers / -sters, voormalig medewerkers / -sters en sollicitanten;
 • Individuele contractanten, vertegenwoordigers, adviseurs en leveranciers, zowel uit het heden als het verleden en hun individuele medewerkers / -sters of vertegenwoordigers;
 • Klanten en voormalig klanten en hun medewerkers / -sters of vertegenwoordigers, welke ook klantinformatie van onze klanten en voormalig klanten kan bevatten;
 • Individuen en vertegenwoordigers van organisaties die zich bij ons hebben geregistreerd om informatie over producten en diensten op te vragen; en
 • Individuen en vertegenwoordigers van organisaties die de website bezoeken of hebben bezocht.

Deze informatie kan bevatten:

 • Hardware, software en gebruikers/gebruiksinformatie voor klanten met een beheerde Software Asset Management dienst;
 • Informatie verzameld via cookies en andere technologie;
 • Demografische informatie en andere informatie die u ons verstrekt;
 • Financiële informatie;
 • Klachten of ontevredenheden;
 • Contactinformatie, zijnde zakelijke contactgegevens wanneer van toepassing, inclusief e-mail, postadres en telefoonnummers;
 • Aankoopgewoonten en klantinformatie;
 • Klantvoorkeuren;
 • Aanvullend in relatie tot medewerkers / -sters, voormalige medewerkers / -sters, individuele contractanten en sollicitanten kan deze informatie aanvullend bevatten:
  • Gedetailleerde persoonlijke informatie;
  • Familie, leefomstandigheden en sociale omstandigheden informatie;
  • Werkverleden informatie;
  • Financiële informatie;
  • Klachten of ontevredenheden;
  • E-mail en postadres gegevens;
  • Telefoonnummer

In principe verzamelen we geen persoonlijke gevoelige informatie zoals ras of etnische achtergrond, fysieke of mentale gesteldheid, religieuze overtuiging, informatie afkomstig uit klokkenluidersregelingen, informatie uit een strafblad en vergelijkbare informatie. Mocht de normale verhouding voor het werkgeverschap van Didactive het verzamelen van dergelijke informatie vereisen zullen wij die informatie uitsluitend verzamelen met uw voorafgaande toestemming.

Hoe wij de informatie kunnen verzamelen

Wij kunnen informatie op diverse manieren verzamelen, inclusief maar niet gelimiteerd tot:

 • Direct van u;
 • Via deze website: wij kunnen informatie via deze website verzamelen wanneer u deze website bezoekt;
 • Via een zakelijke relatie; wij kunnen informatie verzamelen via u of uw werkgevers zakelijke relatie met onze medewerkers of ons kantoor;
 • Vanuit andere bronnen: wij kunnen informatie ontvangen of verzamelen van andere bronnen, zoals publieke databestanden, gezamenlijke marketing partners, sociale media platformen en andere derde partijen.

Hoe wij de informatie kunnen gebruiken

De verzamelende informatie kunnen wij op de volgende manieren gebruiken, inclusief maar niet gelimiteerd tot:

 • Dataopslag en administratie;
 • Data (informatie) veiligheid;
 • Klant- en gebruikers administratie, inclusief het verwerken van opdrachten, aanvragen en klantrapportages;
 • Medewerker / -ster en contractantenadministratie;
 • Advertenties, marketing en PR activiteiten;
 • Onderhoud van relatiebeheer en bestanden;
 • Analyse van trends en statistische data;
 • Voorkomen van criminaliteit en het vervolgen van overtreders; en
 • Onderhoud en ontwikkeling van onze website inclusief het leveren van maatwerk inhoud voor specifieke bezoekers

Het doel waartoe wij de informatie verzamelen

De juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie zoals hierboven en in de Privacy Voorwaarden beschreven hangt af van de persoonlijke informatie zelf en de specifieke context waarin wij die informatie verzamelen. Echter, we verzamelen normaliter uitsluitend persoonlijke informatie van u wanneer u (i) u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, (ii) wanneer wij deze persoonlijke informatie nodig hebben om met u een overeenkomst aan te gaan, of (iii) wanneer het verzamelen en verwerken van deze informatie in het belang is van Didactive en niet verhinderd wordt door uw individuele rechten.

Wij verwerken uw informatie met als doel onze (deze) website te onderhouden, diensten en/of producten aan u te leveren, communicatie met u te onderhouden wanneer dat nodig is om onze diensten en/of producten aan u te kunnen leveren en wanneer dit in ons toegestane commerciële belang is. Als voorbeeld, om te kunnen reageren op uw aanvragen, marketingactiviteiten uit te voeren, onze website, producten en/of diensten te verbeteren of met het doel om illegale activiteiten te detecteren of voorkomen.

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst omtrent de juridische basis waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen of verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens verderop.

Google Analytics

De Didactive website gebruikt Google Analytics, een web analyse service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies om Didactive te helpen te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie over uw gebruik van de website die de cookie genereert (inclusief uw IP adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen bij Google, op server in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over website gebruik voor website beheerders samen te stellen en andere diensten in relatie tot website activiteit en internetgebruik aan te bieden. Google mag de verzamelde informatie aan derde partijen verstrekken wanneer Google daar juridisch toe gedwongen wordt, of voor zover van toepassing deze derde partijen de informatie namens Google bewerken. Google zal uw IP adres niet combineren met andere informatie die Google over u heeft. U kunt het gebruik van cookies zoals hierboven beschreven afwijzen. Wanneer u deze website gebruikt geeft u toestemming voor het gebruik van de verzamelde informatie door Google op de wijze en met het doel zoals hierboven beschreven staat.

Cookies

Didactive gebruikt cookies wanneer u onze website gebruikt. Zo gaan wij om met cookies.

Gebruik van cookies door Didactive

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Ze worden breeduit toegepast om websites te laten werken, meer efficiënt te laten werken alsmede om informatie te verstrekken aan de eigenaar van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals identificatie van de bezoeker en bezoeker voorkeuren. Een website kan een cookie plaatsen via de webbrowser die wordt gebruikt voor het bezoeken van de website, voor zover de voorkeursinstellingen van de browser dit toestaan. In het algemeen gebruiken wij cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren, met name voor op de gebruiker toegesneden inhoud, om ons te laten weten welke delen van de website bezoekers hebben bezocht, om uw voorkeuren te onthouden wanneer u onze diensten gebruikt, aangepaste diensten te leveren, locatie en taalvoorkeuren voor individuele bezoekers te onthouden, algemene interne- en klantanalyse door te geven en veiligheidsmaatregelen te ondersteunen.

Operationele cookies

Operationele cookies zijn nodig voor de juiste werking van de Didactive website, u in staat te stellen vrij door de website te bewegen en alle delen van de website te gebruiken. Deze cookies maken het mogelijk dat onze webpagina’s sneller laden en algemene prestaties verbeteren. Over het algemeen gebruiken wij de volgende cookies:

Cookies van derden

In het kader van analyse gebruiken wij cookies van externe dienstverleners. Voor elke cookie van elke externe dienstverlener staat hieronder een beschrijving en een verwijzing naar het Privacy Statement van deze externe partijen voor verder informatie. Wij gebruiken de onderstaande cookies van externe dienstverleners:

De Didactive website gebruikt Google Analytics, een web analyse service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies om Didactive te helpen te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie over uw gebruik van de website die de cookie genereert (inclusief uw IP adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen bij Google, op server in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over website gebruik voor website beheerders samen te stellen en andere diensten in relatie tot website activiteit en internetgebruik aan te bieden. Google mag de verzamelde informatie aan derde partijen verstrekken wanneer Google daar juridisch toe gedwongen wordt, of voor zover van toepassing deze derde partijen de informatie namens Google bewerken. Google zal uw IP adres niet combineren met andere informatie die Google over u heeft. U kunt het gebruik van cookies zoals hierboven beschreven afwijzen door de van toepassing zijnde instelling in uw webbrowser te selecteren, maar houd u er alstublieft rekening mee dat wanneer u dat doet u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de website kunt gebruiken. Wanneer u deze website gebruikt geeft u toestemming voor het gebruik van de verzamelde informatie door Google op de wijze en met het doel zoals hierboven beschreven staat.

Voor meer informatie over het privacy beleid van Google en het cookiebeleid, ga dan naar de privacy policy van Google: http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html.

Hoe u cookie instellingen aanpast

Cookie instellingen kunt u aanpassen via de instellingen van uw webbrowser.

U kunt het accepteren van cookies afwijzen door de instellingen van uw webbrowser aan te passen, onderstaand staan enkele voorbeelden van veelgebruikte webbrowsers:

Voor Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies

Voor Safari ™: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Voor Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&hlrm=en

Voor Firefox ™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Voor Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Hou er alstublieft rekening mee dan wanneer u ervoor kiest om het accepteren van cookies via uw webbrowser te blokkeren u bepaalde delen of functies van deze website niet of niet optimaal kunt gebruiken.

Om het volgen van uw internetgedrag via Google Analytics voor alle website uit te zetten, ga dan naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Enquêtes

De informatie die u aanlevert voor enquêtes gebruiken wij om uw relatie met Didactive te verbeteren. Didactive kan online enquêtes gebruiken en daarbij bezoekers van de website en klanten om hun contactgegevens te vragen (zoals hun e-mail adres). We gebruiken die contactinformatie om de persoon die de enquête heeft ingevuld de resultaten en/of informatie over ons bedrijf te sturen. Wij kunnen informatie verkregen uit enquêtes gebruiken samen met andere informatie die wij van u verzameld hebben.

Solliciteren

Wanneer u de website gebruikt om bij ons te solliciteren of u aan te melden als (zelfstandig) contractant zullen wij de informatie die u verstrekt gebruiken om te bepalen of uw kandidatuur past bij de vacature van Didactive en om wervingsstatistieken bij te houden. We gebruiken contactinformatie van sollicitanten om met die individuen waarvan hun profiel het best past bij de vereisten contact op te nemen voor een persoonlijk gesprek. Persoonlijke informatie van kandidaten die niet in aanmerking komen voor een persoonlijk gesprek wordt aan de sollicitant teruggegeven of vernietigd. Didactive volgt de van toepassing zijnde wetgeving inzake vernietiging en verwijdering van dergelijke persoonlijke informatie. Wij kunnen gedepersonaliseerde statistische informatie over sollicitanten bewaren om onze wervingsactiviteiten te verbeteren, echter individuen mogen niet identificeerbaar zijn vanuit die informatie. Zodra een persoon bij Didactive in dienst gaat treden of een contract als (zelfstandig) contractant gaat tekenen stellen we een personeelsdossier op. Op dat moment zullen wij aan betreffende persoon meer informatie verstrekken over welke persoonlijke informatie wij verzamelen, bewaren en bewerken.

Vrijgeven van informatie

Didactive zal geen informatie over u of uw opdracht en de producten of diensten die u afneemt vrijgeven of verkopen aan enige externe organisatie om te gebruiken voor marketing of verkoopdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, met uitzondering van de beperkte omstandigheden zoals deze staan beschreven in deze Privacy Voorwaarden. Wanneer u niet wilt dat Didactive u e-mail of post toestuurt kunt u er op elk willekeurig moment voor kiezen omdat stop te zetten door een e-mail te sturen naar info@didactive.com met als onderwerp UNSUBSCRIBE. Uw informatie kan gedeeld worden met vertegenwoordigers, contractanten of leveranciers van Didactive die informatieverwerkingsdiensten aan ons leveren of die op een andere wijze persoonlijke informatie verwerken met als doel diensten voor u of ons te leveren of met als doel u te informeren wanneer persoonlijke informatie wordt verzameld. Wij mogen persoonlijke informatie (inclusief informatie die leidt tot een individu) vrijgeven wanneer wij daartoe bij wet gedwongen worden of wanneer wij ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie nodig is om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, als antwoord op een dwangbevel door overheidsinstanties, een gerechtelijk bevel of juridische procedure die tegen ons is aangespannen.

Veiligheid

Hoewel Didactive alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen levert om uw persoonlijke informatie veilig te houden blijkt geen enkele veiligheidsprogramma onbreekbaar en criminelen vinden steeds creatieve wegen om gangbare veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Daarmee in overstemming bevestigt u dat het gebruik van het internet niet volledig veilig is en dat u het toesturen van persoonlijke informatie uitvoert voor eigen risico. Om die reden kan Didactive de veiligheid en integriteit van de informatie die u via het internet naar ons toestuurt, via de website of via e-mail, niet garanderen. Elke gebruiker of derde partij die de Didactive website gebruikt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gebruik van de website en de diensten. Didactive is niet aansprakelijk voor enige actie van een derde partij of de veiligheidsmaatregelen in verband met de informatie die derde partijen verzamelen of verwerken via de website, dienst of enige andere wijze.

Wij gebruiken wat wij beschouwen als redelijkerwijs toepasbare organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de informatie die onder onze controle valt te beschermen. Wij gebruiken vooraanstaande geavanceerde versleutelingstechnologie met het doel u te beschermen tegen oneigenlijk gebruik van informatie die u via de website aanlevert. Aanvullend kunnen wij uw IP adres gebruiken om problemen met de server te onderzoeken en om onze website te beren.

Social Media toepassingen

Deze website bevat social media toepassingen (invoegingen), zoals “Like” en/of “Deel” knoppen van LinkedIn, Facebook, Twitter en/of YouTube. Deze toepassingen kunnen uw IP adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op deze website en kunnen een cookie plaatsen zodat de toepassing correct functioneert. Social media toepassingen zijn ondergebracht bij een derde partij of direct op deze website. Uw interactie met deze toepassingen valt onder de privacy voorwaarden en/of het privacy beleid van het bedrijf dat deze toepassing aanbiedt.

Links naar websites en diensten van derde partijen

Deze website kan links (verwijzingen) bevatten naar websites van derde partijen. Wanneer u op een van die links klikt verlaat u de Didactive website. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch hebben wij controle over de privacy voorwaarden van deze derde partijen websites. Wij adviseren u zich bewust te zijn van het feit wanneer u deze website verlaat en de privacy voorwaarden van elke website die u bezoekt te lezen. Deze Privacy Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op deze website en andere diensten van Didactive.

Bewaartermijn persoonlijke informatie

Wij bewaren de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen wanneer wij een voortdurende legitieme zakelijke reden hebben om dat te doen (als voorbeeld, om u te kunnen voorzien van informatie of een dienst die u heeft aangevraagd of om te kunnen voldoen aan van toepassing zijnde juridische, fiscale of administratieve vereisten).

Wanneer wij geen voortdurende legitieme zakelijke reden meer hebben om het bewaren en verwerken van uw persoonlijke informatie voort te zetten zullen wij deze persoonlijke informatie vernietigen of anonimiseren of, wanneer dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in een back-up archief), zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opbergen en isoleren totdat vernietiging mogelijk is.

Informatieoverdracht

Didactive doet wereldwijd zaken. Als gevolg kan, de informatie die wij van u verzamelen, overgedragen en opgeslagen worden bij een van onze partners, toeleveranciers of nevenvestigingen met locaties binnen of buiten de Europese Economische Gemeenschap (“EEG”). Informatie kan ook wereldwijd verwerkt worden door personen die werken voor ons of een van onze toeleveranciers of partners. Deze personen kunnen betrokken zijn, naast andere zaken, bij het uitvoeren van uw informatieverzoek, het uitvoeren van uw opdrachten en het leveren van ondersteuning. Door het overdragen van uw persoonlijke informatie geeft u toestemming voor de hierboven beschreven overdracht, de opslag en/of de verwerking.

Wij hebben een aantal maatregelen opgesteld en ingevoerd om de informatie die overgedragen wordt van Europa naar andere delen in de wereld te beschermen, inclusief toepasselijke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie veilig te houden. Didactive onderhoudt specifieke overeenkomsten die contracterende partijen de verplichting oplegt om gegevensbescherming uit te voeren. Het Didactive kantoor en haar contractanten over de landsgrens zijn gehouden aan het beschermen van privacy gevoelige informatie op minimaal het niveau in overeenstemming met de strenge Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy Voorwaarden bijwerken

Wanneer onze zakelijke belangen of bedrijfsprocessen wijzigen of wanneer er een juridische basis is kunnen wij deze Privacy Voorwaarden aanpassen. Wanneer wij deze Privacy Voorwaarden aanpassen nemen wij passende maatregelen om u te informeren over belangrijke wijzigingen in overeenstemming met de belangrijkheid van de wijziging of de invloed die de wijziging heeft. Kijk alstublieft bij de ‘Voor het laatst aangepast’ deel onderaan deze pagina om te zien wanneer deze Privacy Voorwaarden voor de laatste keer zijn bijgewerkt.

Voor het laatst aangepast: November 2021